Embedsværket mener noget

Forråelse og vildledende ledelse på socialområdet

Sproget er altafgørende for organisationens arbejde med retssikkerhed - hvis lederne ikke tager retssikkerheden alvoligt, kan man være ret sikker på at det ikke bliver prioriteret af medarbejderne. 

Det har jeg skrevet lidt om i dette blog-indlæg på K-News som er et nyhedsmedie om jura

28. februar 2023

Kan eller skal - det er spørgsmålet

Hvis kommunen sparer på kan bestemmelserne på voksenområdet, efterlades en uoverskuelig regning for manglende forebyggelse til det næste byråd.

Det har jeg skrevet om i dette blog-indlæg på NB-Social


Mirakel på handicapområdet?

Undersøgende debatindlæg om mulig praksisændring fra Ankestyrelsen i Altinget. Indlægget kan læses her 

Resume og grafisk understøttelse af debatindlæg findes her

3. maj 2022

Retssikkerhed for børn der hjemmetræner

Rapporten afdækker retssikkerhedsmæssige problemer for børn og forældre der hjemmetræner og er udarbejdet af Embedsværket med støtte fra foreningen Hjernebarnet - den kan læses her

oktober 2021

3 forslag til at løfte ledelseskulturen - med lovgivning

Hvad kan lovgiver gøre for at fremme ledelseskulturen på socialområdet

29. marts 2021

Kan man se effekten af taskforce besøg i kommunerne, og er det de rigtige der får besøg?

3. marts 2021

Hvordan skaber man en reel og holdbar forandring for handicapområdet, så borgere med handicap kan bekymre sig om kærestesorger og middagsmad – og ikke om hvordan de kan komme i bad den næste måned? 

2. februar 2021

Retssikkerhed for udsatte borgere

Rapport med nye forslag, der skal hjælpe kommunerne med at træffe rigtige afgørelser og sikre retssikkerheden for borgere med handicap. 

Rapporten er udarbejdet af Embedsværket med støtte fra Dreyers Fond og Advokatsamfundet og Advokatsamfundets præsentation kan læses her

2. juni 2020