Retssikkerhed for udsatte borgere

2020 Retssikkerhed udsatte borgere_Final (2).pdf

Retssikkerhed for udsatte borgere

Flere rigtige afgørelser øger værdien af den hjælp, som ydes til borgere med handicap – dels fordi den når frem i rette tid, og altså matcher behovet for hjælp, dels fordi der skabes en god relation mellem borger og myndighed.

For at komme i mål med den opgave, har kommunerne brug for hjælp – og borgerne har brug for at det bliver anerkendt, at de er blevet behandlet uret.

Embedsværkets rapport kommer med nye forslag, der skal hjælpe kommunerne med at træffe rigtige afgørelser og sikre retssikkerheden for borgere med handicap.

· Omlægning af Ankestyrelsens vejledningsarbejde, så det adresserer hjemvisningerne, der i praksis er det, kommunerne har sværest ved.

· Oprettelse af en Retssikkerhedsfond, der sikrer, at det også er økonomisk fordelagtigt at træffe korrekte afgørelser, og som sikrer kompensation og rådgivning til borgere, der har fået en forkert afgørelse.

· Det kommunale Tilsyn forpligtes til at følge op på kommuner, der ikke formår at skabe retssikkerhed for borgerne.

· Indførelse af opsættende virkning for visse afgørelsestyper, der i praksis omgøres i 4/10 sager, og som er har alvorlige konsekvenser for borgeren.

Advokatsamfundets præsentation af rapporten findes her.

Spørgsmål til rapporten kan rettes til Sanne Møller 4244 1022