Særligt vanskelige enkeltsager

En second opinion giver nye muligheder og tryghed i beslutningsprocessen

Nogle sager har ikke een god og indlysende løsning, men ligner et valg mellem flere dårlige muligheder. En second opinion kan give et solidt fundament for at træffe svære beslutninger, hvor der er bevidsthed om den svære afvejning af modsatrettede hensyn og bestemmelser. Og nogen gange kan et sæt nye juridiske øjne give nogle andre muligheder, end dem der umiddelbart var synlige.

Embedsværket bestræber sig på at arbejde sammen med kommunens medarbejdere om at anvise en lovlig og realistisk vej.

For at sikre fleksibilitet i ordningen, anbefales det at kommunen køber en rådgivningspakke . Kommunen oplyser på forhånd hvem der kan benytte aftalen. På den måde kan rådgivningen starte med det samme, når et problem er opstået, og skal ikke først afvente godkendelse af aftale osv.

Uden rådgivningspakke afregnes rådgivning efter medgået tid. Det koster selvfølgelig ikke noget at tage en kort drøftelse om det er et opgave, som Embedsværket kan løse for jer.

Læs mere om rådgivningspakker her, eller kontakt Sanne Møller 4244 1022 for at høre nærmere.Mundtligt eller skriftligt? Nu eller om en måned

Hver sag har sine egne behov, og Embedsværket kan i princippet begge dele. Det er vigtigt, at kommunen er opmærksom på, at det er stadig er kommunens ansvar, at der faktisk handles eller ikke handles i en sag.

I akutte tilfælde kan rådgivningen gives mundtligt på baggrund af kommunens oplysninger, og ledsages af grundig vejledning om de særlige spilleregler, som kommunen skal iagttage i akutte sager. Hvis sagen kan vente, opnås et grundigere arbejde naturligvis, hvis Embedsværket har mulighed for at gennemgå kommunens beslutningsmateriale og tale med den relevante sagsbehandler.

Kontakt Sanne Møller på 4244 1022 for at høre nærmere.