Embedsværket

God forvaltning - helt enkelt

Embedsværket tilbyder analyse, udvikling og undervisning på socialområdet

Embedsværket henvender sig til kommuner, der ønsker at drive en sund og lovmedholdelig forvaltning, en understøttende social indsats og en god arbejdsplads.

Embedsværket tilbyder også juridisk rådgivning til NGO'er inden for social og handicapområdet. 

Du kan læse mere om hvordan du kan bruge Embedsværket som sparringspartner her.

Kontakt: sanne@embedsvaerket.dk  eller 4244 1022

Hvad er egentlig vigtigst i barnets lov?

... og hvordan gør man egentlig noget helt andet fra den ene dag til den anden?

Det korte svar er, at det gør man kun, hvis man forstår HVORFOR. Hvis man kun fokuserer på de ændrede opgaver, så bliver det let overvældende mange nye rutiner der skal indarbejdes.

 Hvis fokus i stedet rettes mod den nye rettighedsforståelse, de nye tanker om afvejning af hensyn og formålet med at flytte en hel masse paragraffer fra en lov til en anden, så bliver de ændrede arbejdsopgaver en naturlig forlængelse og udmøntning af rettighedsforståelsen. 


Barnets lov - Startpakke

Embedsværket tilbyder et opstartsforløb med undervisning og spørgetid til at få barnets lov landet sikkert i forvaltningen.

Forløbet hjælper de socialrådgiverne med at forstå baggrunden for barnets lov og skærpe deres opmærksomhed for de udfordringer, som nye arbejdsgange vil give.

Startpakken er tænkt som et supplement til den landsdækkende undervisning, men tager udgangspunkt i jeres organisation. 

I starter med 1/2 dags undervisning hos jer, og den følges op af 2 (evt. digitale) spørgetimer, efter 2 og 4 uger, hvor det er muligt at afklare og drøfte praktiske vanskeligheder ved omsætningen af barnets lov til virkeligheden. 

Nysgerrig på at høre mere?

Kontakt: sanne@embedsvaerket.dk  Hvad betyder barnets lov for børne- og ungeudvalget?

En hel del - og derfor er det vigtigt at medlemmerne af børne- og ungeudvalget bliver klædt på til at samarbejde om sagerne med forvaltningen på en ny måde.

Kurset fås både som åbent kursus i København og Fredericia, og som "tag-med-hjem", hvor I lokalt samler jeres børne- og ungeudvalg og de dele af forvaltningen, der samarbejder med udvalget til en fælles temadag, hvor I får et overblik over ændringer der vedrører sager der skal i børne- og ungeudvalget.

Kurset udbydes sammen med med Komponent og du kan tilmelde dig her


"Det ser ikke så godt ud"

Med de ord starter et juridisk ledelsessparringsforløb med Embedsværket tit. 

Embedsværket bistår ledelsen med at få overblik over hvad der er årsagerne til det "det ikke er så godt" - uanset om det er visitationsprocessen, beslutningsgange, manglende viden eller den administrative opdeling af afgørelseskompetence i kommunen. 

Det giver mulighed for at se på sammenhænge mellem de forskellige typer af hjælp og på tværs af forvaltninger, så de løsninger I vælger ikke bare flytter udgiften til en anden del af kommunekassen, men faktisk skaber en lovmedholdelig og holdbar forandring.

Læs mere her

Er dine nyansatte sagsbehandlere klædt på til det udsatte børneområde?

Embedsværket har skræddersyet et forløb til nyansatte socialrådgivere på det udsatte børneområde.

Forløbet hjælper de nyansatte med at koble deres socialfaglige viden med gode juridiske sagsbehandlingsvaner, og styrke evnen til at løse de almindeligt forekommende opgaver og identificere vanskeligere problemstillinger.

Læs mere her Fungerer jeres ungeindsats?

Eller vil I gerne have mere ud af samarbejdet mellem kommunens forvaltninger? Embedsværket har udviklet en Ungedag, hvor I samler kommunens aktører på ungeindsatsområdet, og Embedsværket sikrer en indføring i jura, snitflader og ikke mindst samarbejdspotentialer. Dagen veksler mellem undervisning og refleksion - resultatet er en idebank, viden, og jeres egen to-do-liste for godt samarbejde. 


Læs mere her