Ungedag

Få mere ud af samarbejdet

En sammenhængende ungeindsats kan være svær at få til at fungere i praksis. Tit er det personlige relationer der bærer løsninger igennem, mens mange medarbejdere oplever at unge falder mellem to stole ved overgang til voksen og ved overlap mellem flere forvaltninger.

Viden om den fælles opgave, fokus på snitflader og praktiske (og tit meget lokale) løsninger for samarbejde er vejen frem. Det kræver et fælles udgangspunkt at kunne se respektere og profitere af de forskellige roller, som medarbejderne i kommunen har.

Hvem, hvad, hvor:

Hvem: På Ungedagen samler kommunen de relevante aktører på ungeområdet. Fra myndighed deltager sagsbehandlere og ledere fra børne-familie/ handicap/ beskæftigelse/ psykiatri samt relevante udførere på området.

Hvad: Ungedagen har et 6 timers program, hvor deltagerne introduceres til de juridiske rammer for ungesamarbejdet og udfordres til at koble det til egen praksis. Ud over mere viden og forståelse for de øvrige aktørers roller, samles der løbende op på de konkrete udfordringer, som kommunens ledere og medarbejdere oplever. Dagens afrundes med konkrete "call-to-action" ideer, der kan sætte skub i et bedre samarbejde på tværs af forvaltningerne.

Hvor: Kommunens egne lokaler.

Pris: kr. 20.000 + moms og transport