Juridisk ledelsessparring og supervision

Juridisk ledelsessparring giver ledelsen et bedre grundlag for at beslutte hvordan der sikres både implementering og lovmedholdelighed af nye tiltag, så kommunen undgår et senere oprydningsarbejde.

Når ledelse og medarbejdere fokuserer på en ny socialfaglig metode eller en ny arbejdsgang, er der en risiko for, at overse eller undervurdere de juridiske krav.

Juridisk kvalitetssikring af nye arbejdsgange, organisering eller metoder sætter fokus på at få de gode vaner med, og afdække hvor der er risiko for at begå fejl.

Juridisk ledelssessparring er en sparring til ledelsen i en forandringsproces. Afhængigt af opgaven, kan kvalitetssikringen også indebære gennemgang af skriftligt materiale, konkrete sager eller interview med udvalgte medarbejdere. Det kan også være nyttigt at få afdækket eventuelle behov for efteruddannelsestiltag, så de kan indgå i implementeringsplanen.

Juridisk supervision

Juridisk supervision er et praksisnært individuelt tilpasset forløb, hvor teamlederen i et fortroligt rum kan drøfte juridiske og socialfaglige problemstillinger, og hvilke greb der kan fremme en lovlig sagsbehandling.

Supervisionen kan også indeholde egentlig undervisning i konkrete lovområder og af håndtering af områdets typiske juridiske dilemmaer og problemstillinger. Undervisningen sætter teamlederen i stand til at spotte dilemmaerne tidligere, stille de rigtige spørgsmål til medarbejderne og derefter vælge den rigtige løsning.

Kontakt Sanne Møller på tlf 4244 1022 for at høre nærmere.