Intensiv Opstart

Hyppigt, tæt og tidligt

Sagsbehandlere der skifter til det udsatte børneområde står over for en række dilemmaer og praktiske udfordringer med at koble deres eksisterende viden med den kompleksitet, der er en uundgåelig del af en social børnesag.

Embedsværket har tilrettelagt et introforløb, som løber over 5x1½ time med to ugers mellemrum. På den måde fordeles tilførsel af viden og mulighed for at stille spørgsmål ud over en længere periode, hvor behovet er der, i stedet for en lang introdag, der kan være vanskelig at relatere til praksis.

Forløbet understøtter en god start på arbejdet, reducerer den tid den nye medarbejder skal bruge på at komme "op i fart" og bidrager en høj kvalitet sagsbehandling og til medarbejderfastholdelse.

Hvem

4-6 nyuddannede - eller nyansatte sagsbehandlere på børneområdet.

Hvad

Fem moduler om retssikkerhed, børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgning og afgørelser sikrer en god start på arbejdet som sagsbehandler.

Hvor

Hos jer - hurtig omsætning af undervisningen til praksis - mindst spildtid på transport.