Undervisning

Sammensæt selv modulerne: Mest udbytte og mindst spildtid

Ved at sikre, at det kun er de rigtige medarbejdere, der bruger tid på undervisning, sikres en bedre og mere vedkommende undervisning.

Undervisningen foregår i kommunens egne lokaler, hvilket betyder at medarbejderne minimerer transporttid og overarbejde. Ledelsen har mulighed for at påvirke indholdet af undervisningen, så lokale eller aktuelle problemstillinger indarbejdes i undervisningsmaterialet.

Eksempelvis kan den samme underviser have 2-3 forskellige forløb på en dag med udskiftning af kursister. Det begrænser udgifterne og giver større effekt.


Embedsværket kan tilrettelægge undervisning efter kommunens behov, men har allerede udviklet en række kurser, der kan sammensættes efter kommunens ønske. Kurserne varierer fra 2 til 6 timers varighed og spænder fra grundlæggende viden om at være myndighedssagsbehandler til konkret viden om brug af servicelovens bestemmelser.

Fælles uddannelse af en hel afdeling inklusiv ledelse kan være en god start på et samarbejde. Ved at sikre fælles sprog og rammer om arbejdet vil der blive begået færre fejl. Ved at sikre at lederen kan svare på sagsbehandlernes nye spørgsmål, skabes tillid og godt arbejdsmiljø.

Kontakt Sanne Møller på 4244 1022 eller sanne@embedsvaerket.dk for at høre mere, eller få tilsendt en kursus og vejledende prisliste.

Få ledelsen med

For at sikre det optimale udbytte af et kursus, anbefales det at afdelingens leder og så deltager på kurserne.

Embedsværket tilbyder sparring med lederen før og efter kurset om særlige problemstillinger der ønskes behandlet eller særlige problemstillinger der er kommet frem under kurset. Sparringen gives i forlængelse af kurset eller telefonisk i dagene efter.