Husjurist

Husjurist på socialområdet

Socialområdet er et selvstændigt specialistområde.

Ofte råder kommunen over et begrænset antal jurister, der er specialiseret inden for miljø, fast ejendom og kommunalfuldmagt, men ikke jurister med speciale i handicap og udsatteområdet. Det betyder at de faste jurister skal bruge uforholdsmæssig meget tid på at besvare en i øvrigt hyppigt forekommende problemstilling fra socialforvaltningen. Eller at svaret får så mange forbehold, at det ikke kan bruges i praksis. En socialretlig specialist kan besvare de samme spørgsmål hurtigere, mere præcist, og kan dermed skabe fremdrift i arbejdet i stedet for at blive stopklods.

Viden skal skabes indefra

En husjurist udfører sit arbejde i  socialforvaltningens lokaler og i samarbejde med sagsbehandlere og ledere. Erfaringen fra andre kommuner viser, at når sagsbehandlerne oplever at få brugbar vejledning eller svar - indenfor de korte frister, der ofte arbejdes under, så stiger det faglige niveau og den faglige nysgerrighed betragteligt. Det vil afspejle sig i færre fejl, mere fagligt tilfredse medarbejdere, og borgere, der oftere vil opleve at få hurtig og relevant hjælp.

Faglig udvikling

Juristen kan udføre undervisning "in house". Det betyder at aktuelle problemstillinger hurtigt kan adresseres og at alle relevante medarbejdere hører det samme - samtidig. Det styrker teamånden og det tværgående samarbejde i kommunen. Praksisnær og aktuel mikro-undervisning i små doser - eksempelvis 1 time torsdag formiddag - har langt større effekt, end 7 timer dekoblet fra hverdagen på et kursussted om et halvt år. Opstår der usikkerhed om anvendelsen af de lærte, er husjuristen ved hånden og kan understøtte ledelsens arbejde.

Hvem er husjuristen?

En husjurist fra Embedsværket er en erfaren underviser, der både har været ansat i en kommune og har ledelseserfaring. Det sikrer både en moderne tilgang til formidling og en grundlæggende forståelse af de forhold, der arbejdes under i en kommune.

For yderligere information eller aftale om et informationsmøde, kontakt Sanne Møller 4244 1022 eller sanne@embedsvaerket.dk