Hvad kan vi

Her kan du læse om hvilke ydelser Embedsværket tilbyder til kommuner og interesseorganisationer

Embedsværket tilbyder tilbyder en række produkter og står til rådighed for uddybende spørgsmål per telefon, men helst kommer til jer og tager en drøftelse af jeres behov og ønsker. Det personlige møde gør det nemmere for os, at give jer rådgivning om hvad hvilke ydelser der er mest relevante for jer. Embedsværket kan ofte skitsere flere modeller og priser for et samarbejde, som I naturligvis får skriftligt, så I har mulighed for at vurdere om vores løsningsforslag er de rigtige for jer.

Husjurist på socialområdet

Embedsværket tilbyder en fast juridisk rådgiver til kommuner, der i kortere eller længere tid har brug for en særlig juridisk understøttelse af arbejdet med udsatte borgere. Rådgiverens opgaver kan sammensættes efter behov eksempelvis undervisning, understøttelse af implementering af nye arbejdsmetoder eller for at sikre at en ny ledelse kommer godt fra start. Afgørende er at matche kommunens faktiske behov - uanset om det er to dage om ugen eller en dag om måneden i 3 måneder eller 1 år. Læs mere om fordelene ved en fast husjurist her.

Juridisk kvalitetssikring Analyse og tilsyn

Styrk grundlaget for beslutninger om retningen i din kommune, få et retvisende billede af sagskvaliteten eller undersøg om jeres forandringsproces har virket. Embedsværket udfører tilsyn og analyse af sager og sagsgange og giver ledere og politikere et kvalificeret udgangspunkt at træffe beslutninger på. Læs mere om juridisk kvalitetssikring her

Ledelsessparring og supervision

Juridisk ledelsessparring hjælper lederen med at se juridiske faldgruber ved en nye organisering, skabeloner eller metode. Embedsværket understøtter den juridiske forandringsledelse når kommunen skal implementere en ny socialfaglig metode, ny organisering eller nye sagsbehandlingsgange.

Juridisk supervision er en praksisnær understøttelse af den nye mellemleder, der sikrer større gennemslagskraft og bedre beslutninger Læs mere om juridisk ledelsessparring her.


Juridisk rådgiver

Embedsværket har lang erfaring i juridisk ledelsesrådgivning til interesseorganisationer indenfor det sociale område. Få juridisk sparring på udviklingen af ny politik, hjælp til høringssvar eller en vurdering af særligt vanskelige enkeltsager.

Læs mere om en juridisk rådgivning her

Særligt vanskelige sager

Alle sager på socialområdet er unikke, men nogle få er så komplicerede, at man med fordel kan få en "second opinion" for at afdække alle handlemuligheder, før det videre forløb besluttes.

Få adgang til en kvalificeret juridisk drøftelse af komplicerede sager med kort varsel. Med Embedsværkets rådgivningspakke kan I få en juridisk vurdering af jeres muligheder, ofte samme dag. Læs mere her


Undervisning

Et fagligt løft skaber arbejdsglæde, færre klager og mere virksomme sociale indsatser. Embedsværket tilbyder undervisning inden for det specialiserede børneområde. Modulerne er af 2-6 timers varighed og kan sammensættes efter behov. Læs om modulerne her

Priser og rådgivningspakker

Embedsværket tilbyder fast pris på alle større opgaver og mulighed for rådgivningspakker til kunder med spredt behov for rådgivning.

Læs om Embedsværkets priser