Om Embedsværket

Embedsværket ejes og drives af Sanne Møller.

Sanne Møller har 20 års erfaring med juridisk rådgivning af beslutningstagere på socialområdet, og 11 år med undervisning af borgere, sagsbehandlere og ledere på hele det sociale område. 

Derudover er Sanne Møller bestyrelsesmedlem i den socialøkonomiske virksomhed Det Sociale Vaskeri og udpeget af Danske Handicaporganisationer til interessentfølgegruppen af Ankestyrelsens retssikkerhedsinitiativer. 2019-     Direktør i Embedsværket.

2017-2019 Chefjurist i Københavns Kommune, Borgercenter Børn og Unge

2008-2016 Advokatfirmaet Sanne Møller 

2005- 2008 Advokatfuldmægtig hos Holm og Smidt Advokater

2003 Cand. jur.

Sanne kan kontaktes på mail: sanne@embedsvaerket.dk eller tlf. 4244 1022

Kunder

Advo-kurser

Barnets Stemme

Dansk Socialrådgiverforening - Handicapfaggruppen

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Foreningen Hjernebarnet

Holbæk Kommune - Social Indsats og Udvikling

Hvidovre Kommune

Ishøj Kommune

Komponent

Københavns Kommune - Borgercenter Børn og Unge

Schultz Campus

Seminarer.dk