Priser og Rådgivningspakker

Fast pris på undervisning og større opgaver

Det er en fordel for alle at der ikke opstår usikkerhed om de økonomiske forhold undervejs i et samarbejde. Når du samarbejder med Embedsværket kan du forvente

Prisfastsættelsen sker med udgangspunkt i arbejdets værdi, de forbrugte antal timer, og opgavens varighed. Hertil kommer eventuelle transportomkostninger. Se eksempler og pris nedenfor

Undervisning

Undervisningsforløb afhænger helt af jeres behov - og om i foretrækker mindre præcisionsindlæg eller temadage - nedenfor kan du se konkrete priseksempler

Undervisning af sagsbehandlere koster vejledende 20.000 + moms per hele kursusdag, 12.000 per halve, ved 20-28 deltagere. Konkret tilbud gives.

Rådgivningspakke: Til hvem og hvordan?

Rådgivningspakker er til kunder, der primært har brug for mundtligt rådgivning/sparring, og hvor behovet er spredt ud over året eller over flere ledere. Oftest vil det være flere mindre opgaver/drøftelser af 1-10 timers varighed. Rådgivningspakker på 20 eller 60+ timer giver stigende rabat på den ordinære timepris på kr. 2.000 + moms. 

Ved køb af rådgivningspakke oplyser kunden, hvem der har bemyndigelse til at bruge rådgivningen. Det betyder at rådgivningen kan starte straks ved opkaldet /mailen til Embedsværket. Embedsværket bestræber sig på at kunne håndtere akutte spørgsmål samme dag eller den følgende. 

Rådgivningspakker løber i 12 måneder, og kan forlænges i yderligere 12 måneder ved skriftlig henvendelse. Beløbet kan ikke refunderes. 

Eksempel: 60 timers rådgivningspakke i en kommune - halvdelen af timerne bruges til indledende undersøgelse af praksis, drøftelse med ledere og evt. medarbejdere og et idekatalog præsenteres for ledergruppen. De resterende timer bruges over de efterfølgende måneder til sparring med lederne fra tre myndighedsafsnit og lederen af udfører. Derved understøttes den lovmedholdelige implementering af løsninger, som ledelsen har valgt at gå videre med.

Pris kr. 96.000 + moms


Fast husjurist til socialområdet

Som med rådgivningspakkerne er der en progressiv rabat når I indgår en aftale om en fast husjurist. Antal dage/timer og hyppighed som den samlede aftale dækker, afspejles i prisen. Embedsværket udarbejder altid en kontrakt, så aftalens indhold og pris er kendt for kunden.

Eksempel: Husjurist 1 dag om ugen i en tre måneders periode, hvor der finder omorganisering og tilpasning af nye arbejdsgange sted. Husjuristen bidrager til hurtig afklaring af konkrete spørgsmål og hjælper med at synliggøre potentielle muligheder/risici ved forskellige delvalg.

Pris kr. 120.000 + moms