Mirakel på handicapområdet?

Grafik og dokumentation for tal og data brugt i debatindlæg i Altinget 3. maj 2022


Omgørelsesprocenten falder

Debatindlægget tager forskud på det årlige Danmarkskort, der opgør omgørelsesprocenten for alle bestemmelser i Serviceloven, som kan påklages til Ankestyrelsen. En høj omgørelsesprocent er udtryk for at kommunerne har truffet mange forkerte eller ulovlige afgørelser. En lav burde tilsvarende betyde at der træffes korrekte og lovlige afgørelser.

Data fra Ankestyrelsens Tal og Statistik" viser et markant fald i omgørelsesprocenten på 12%-point fra 2020 til 2021. Bestemmelserne uden for SærDanmarkskortene falder ikke tilsvarende. Derfor undersøges overgangen fra 2020 til 2021 nærmere.

Kvartal til kvartal

Ved at se på udviklingen fra kvartal til kvartal er det meget synligt, at der ikke er tale om en jævn udvikling for omgørelsesprocenten. Det ville ellers være forventeligt , hvis den dækkede over at kommunerne langsomt men sikkert arbejdede sig frem mod bedre omgørelsesprocenter.

Efter et jævnt niveau i fire kvartaler i 2020, ses et brat fald på 13%-point i første kvartal 2021, hvorefter der igen ses et jævnt lavere niveau. Som det ses gør det tilsvarende sig ikke gældende for de bestemmelser (Resten), som ikke er trukket ud til Særdanmarkskort

Det er dette bratte fald, som debatindlægget søger en rimelig og lovlig forklaring på.

Data til begge grafer er lavet på baggrund af træk fra Ankestyrelsens Talportal